پرینت

امام زادگان شهرستان ساوجبلاغ

نوشته شده توسط جواد مفاخری.

لیست امام زادگان و بقعه های متبرک شهرستان ساوجبلاغ

 

 

  بقعه متبرکه امامزاده ابراهيم (ع)

 

 

 

 

اين بقعه در حد فاصل دو روستای تنکمان وينگی امام در جاده قديم کرج و اشتهارد واقع شده است . اين بنا فاقد گلدسته و دارای ايوانی اصلی و گنبدی مخروطی شکل است که جديدا مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.بقعه دارای امکانات اوليه چون سرويس بهداشتی ،وضوخانه و محوطه جهت رفاه زائران است و پيرامون آن را درختان کهنسالی فرا گرفته است .اين بنا منفرد و فاقد الحاقات جانبی است و گورستان عمومی در بخشی از محوطه آن قرار دارد.

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده اسماعيل (ع)

 

 

نسل ايشان با واسطه به حضرت امام جعفر صادق (ع) می رسد.ايشان از نوادگان آن امام بزرگوار به شمار می رود .بقعه اين امامزاده در دشتی سرسبز در روستای زکی آباد در سمت چپ ده رامجين در غرب شهرستان کرج واقع گرديده است .بنا فاقد الحاقات است .گورستانی پيرامون آن وجود دارد.

اين بقعه دارای گنبدی مخروطی از خشت خام و فاقد گلدسته است .ضريح چوبی اين امامزاده حائز اهميت است .اين بنا جزو آثار باستانی به ثبت رسيده است .بقعه مزبور از امکانات رفاه ی اوليه چون آب و برق برخوردار است .

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه بی بی سکينه خاتون (س)

 

 

اين بقعه در روستای سنقر آباد ،دهستان رامجين واقع شده و قدمت بنای آن به دوره صفويه باز می گردد .اين بنا ر روی محوطه ای باستانی مربوط به اواسط دوران اسلامی احداث گرديده است .بقعه فاقد گلدسته ودارای گنبدی خشتی است و رواقی نيز به بقعه ضميمه شده است.قبرستانی عمومی در بخشی از محوطه وجود دارد .اين بنا جزو آثار به ثبت رسيده است .ساختمان امامزاده دارای تسهيلات اوليه و آب و برق است .

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده برهان الدين (ع)

 

 

اين بقعه در روستای قوهه در دهستان چهار دانگه و در فضای وسيع دشت واقع شده است .

 

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده جواد (ع)

 

 

بقعه متبرکه امامزاده جواد (ع) در روستای قاسم آباد در دشتی هموار واقع گرديده است .اين بقعه دارای ارزش تاريخی است و خصوصا درب چوبی آن از ارزش باستانی برخوردار است .سابقا درختان کهنسال بسياری در محوطه امامزاده بوده که امروزه اثری از آنها وجود ندارد .اين بنا فاقد گنبد و گلدسته است و به صورت بنايی منفرد و فاقد الحاقات است .قبرستانی پيرامون اين بقعه وجود دارد .اين بنا دارای امکانات رفاهی مناسبی است.

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده جعفر (ع)

 

 

نسب ايشان به امام موسی کاظم ( ع) باز می گردد .بنای بقعه در خيابان راه آهن شهر هشتگرد واقع است .بنای امامزاده به چهار قسمت تقسيم می شود که قديمی ترين واساسی ترين بخش آن همان حرم امامزاده است.اين بنا به صورت ساختمانی مکعب مستطيل است که از آجر و خشت و گل ساخته شده است .در ضلع جنوبی حياط،ايوان مسقفی با چهار ستون گچی مستطيل شکل وجود دارد که در منطقه کم نظير است . اين بقعه دارای گنبدی است که از داخل هشت ضلعی و از بيرون مخروطی است .بنا فاقد گلدسته و الحاقات جانبی است.امامزاده دارای امکانات رفاهی اوليه و آب و برق است .

 

 

 

                                        

بقعه متبرکه امامزادگان چهل دختر (س)

 

 

اين بقعه در چهار کيلومتری شرق روستای نجم آباد در منطقه ای مسطح و در دشت واقع است .اين بقعه به صورت بنای منفرد فاقد گلدسته و دارای گورستانی عمومی است .

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده حسين (ع)

 

 

نسب آن حضرت به امام زين العابدين (ع) است .اين بقعه در 25 کيلومتری شهرستان کرج ، در روستای کردان در 15 کيلومتری شهرستان ساوجبلاغ واقع شده است و بنای آن به دوره سلجوقيان تعلق دارد و چندين اصله درخت چنار تنومند بقعه را احاطه نموده است .ارتفاع اين برج آرامگاهی 16 متر و به صورت دو پوش و فاقد هر گونه کاشی و کاشی کاری است و تزيينات بيرونی بنا از آجر تشکيل شده است .قبرستانی پيرامون بقعه دارد .اين برج مدور و دارای 34 کنگره است .زمينهای اطراف آن موقوفه و دارای محوطه وسيعی جهت رفاه زائران است .علاوه بر بقعه متبرکه امامزاده حسين (ع) مرقد منور امامزاده بی بی سکينه  نيز در مجاورت بقعه فوق الذکر قرار دارد.

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزادگان حمزه،عبد الله و هاشم(ع)

 

 

اين بقاع متبرکه در منطقه ای کوهستانی در فاصله 8300 متری غرب روستای کجيران در 80 کيلومتری شهرستان طالقان واقع شده اند .بقعه امامزادگان حمزه و عبد الله در پايين روستا و بقعه امامزاده هاشم در بالا روستا قرار دارد که کاملا خراب شده و از بين رفته اند زيارتگاه امامزادگان حمزه و عبد الله دارای ضريحی چوبی و گنبدی خشتی و رک هست.درختان کهنسال گرد و پيرامون بقعه را فرا گرفته اند . اين بقعه فاقد الحاقات جانبی است و در بخشی از محوطه امامزاده قبرستان عمومی قرار دارد . ساختمان امامزاده دارای تسهيلات اوليه و آب و برق است.

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده سيد علاءالدين (ع)

 

 

وی از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است .بقعه امامزاده اورازان مدفن سيد علاء الدين (ع) برادر سيد ضياءالدين است که در روستای خچيره مدفون است .ظاهرا پس از تعقيب اين دو برادر توسط خوارج ،آن دو از يکديگر جدا شده و سيد ضياء الدين به روستای خچيره وسيد علاء الدين به اورازان رفته و در اين مکان مدفون شده اند .بنا فاقد الحاقات جانبی و گلدسته است و قبرستانی در بخشی از محوطه امامزاده قرار دارد .

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده سليمان (ع)

 

 

اين بنا که در روستای خور ،دهستان هيو ،در منطقه ای کوهپايه ای واقع شده جزو آثار تاريخی به ثبت رسيده و مربوط به دوره صفويه است.امامزاده فاقد گلدسته و دارای گنبدی رک (مخروطی )و آجری است .ضريح امامزاده چوبی است و در بخشی از محوطه ،قبرستان عمومی وجود دارد. ساختمان امامزاده دارای تسهيلات اوليه و آب و برق است.

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزادگان طاهر و مطهر (ع)

 

 

 بقعه اين دو امامزاده در روستای فشند که از مناطق کوهپايه ای است قرار دارد و بنای آن به صورت منفرد و فاقد گلدسته ،با گنبدی رک (مخروطی)و فاقد الحاقات جانبی است .بنای امامزاده به صورت چهار طاقی و دارای امکانات رفاهی اوليه آب و برق است .

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده ظاهر الدين (ظهيرالدين )(ع)

 

 

نسب وی به امام علی النقی (ع) می رسد.بنای بقعه از خشت ،به صورت منفرد و فاقد بناهای الحاقی است .اين بنا دارای گنبد خشتی و هلالی و فاقد گلدسته و جزو آثار باستانی به ثبت رسيده است .از نظر اقليمی ،در دشت سرسبز در منطقه ايقر بلاق در روستای قاسم آباد بزرگ و سعيد آباد در 30 کيلومتری شهرستان کرج قرار دارد .کل محوطه حدود 5 هکتار و بنای بقعه حدود 60 متر مربع است .قبرستان عمومی در بخشی از محوطه امامزاده قرار دارد.

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده عبد الله (ع)

 

 

اين بقعه در منطقه کوهپايه ای تپه چندار در روستای چندار برروی تپه ای نسبتا مرتفع قرار دارد که از فاصله دور قابل رويت است .اين بنا دارای گنبدی مخروطی از آجر است و درختاني نيز پيرامون بقعه را فرا گرفته اند .امامزاده دارای قرستانی عمومی است و جهت رفاه زائران تسهيلاتی در آنجا انجام گرفته است . اين بنا منفرد و فاقد الحاقات جانبی است .ضريح امامزاده چوبی است .قدمت اين بقعه به دوره زنديه باز می گردد.

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده علی اکبر (ع)

 

 

اين امامزاده از نوادگان حضرت موسی بن جعفر (ع) است.بقعه ايشان در تکيه اغشت در 35 کيلومتری شمال غرب شهرستان کرج در منطقه ای خوش آب و هوا و کوهستانی واقع شده است .محوطه آن حدود 3000 متر با زير بنای 60 متر ،دارای گنبدی خشتی و هلالی شکل است و قدمت آن به دوره صفويه باز می گردد. اين بقعه فاقد الحاقات است و به صورت منفرد ساخته شده است .قبرستان عمومی در بخشی از محوطه آن قرار دارد.

بقعه دارای امکانات اوليه و آب و برق است .

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده عبد القهار (ع)

 

 

او از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است و در روستای ورده در 40 کيلومتری شهرستان ساوجبلاغ مدفون است . بقعه از نظر موقعيت مشرف بر دهکده است ودر دامنه کوه که دو رود از سمت شمال و جنوب آن می گذرد واقع شده و درختان متعدد کهنسال آن را محصور نموده اند به طوری که از طبيعت زيبا و بکری برخوردار است .مجموعه بنای آن شامل اتاق حرم به صورت چهار تاق و گنبد و دو پوش است که پوشش خارجی آن هرمی 12 ترک است.اين بنا دارای ضريح چوبی با قدمت 300 ساله است و در حال حاضر ضريحی فلزی نيز به آن ضميمه شده است .کل بنا از آجر ساخته شده و مرمت و باز سازی گرديده است .مساحت کل محدوده بقعه حدود يک هکتار وزير بنای آن 300 متر مربع است .از کارهای سنتی نفيس و ماندنی ،معماری بقعه و کاشيکاری از راه های آن است .

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده کمال الدين و شعيب الدين (ع)

 

 

اين بقعه در روستای رامجين و در 16 کيلومتری شهرستان ساوجبلاغ قرار دارد .ساخت اين بنا به دوره صفويه و ملحقات آن به دوره قاجاريه بر می گردد .امامزاده فاقد گلدسته ،دارای گنبدی تقريبا تخريب شده ،رواق،غسالخانه و قبرستان پيرامون آن است .اين امامزاده دارای امکانات رفاهی اوليه و آب و برق است.

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده محمد (ع)

 

 

 

نسبت ايشان به امام زين العابدين (ع) می رسد.اين بقعه در روستای دنگيزک در هفت کيلومتری شهرستان ساوجبلاغ در دشت واقع شده است .اين بقعه فاقد گلدسته و دارای گنبدی خشتی و مدور و ضريح فلزی است که به تازگی مورد مرمت وباز سازی قرار گرفته است .اين بنا فاقد الحاقات جانبی و به صورت منفرد است.مساحت کل بقعه حدود يک هکتار ،و زيربنای آن يکصد متر مربع است .قبرستانی عمومی در بخشی از محوطه امامزاده قرار دارد .امامزاده دارای تسهيلات اوليه از جمله آب و برق است.

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده موسی(ع)

 

 

 

 

اين امامزاده در منطقه کوهپايه ای دره سيراب در روستای هيو که مکانی بسيار پر رفت و آمد است قرار دارد .قدمت اوليه بنا مربوط به دوره صفويه است که به مرور زمان نوسازی گرديده است .

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزادگان هادی و عليقلی (ع)

 

 

 

 

اين بقعه در دشتی سرسبز با درختان سر به فلک کشيده در روستای ينگی امام در جنوب هشتگرد واقع شده است .بنای آن منفرد و بدون الحاقات با گنبد مخروطی 12 ترک و کاشيهای سفيد و آبی خشتی است.بنای اين بقعه متعلق به دوره قاجاريه است و از خشت ساخته شده و دارای ايوانی اصلی با تزيينات گچ کاری شده است.بقعه اخيرا مورد مرمت قرار گرفته و دارای آب و برق نيز هست .اين بقعه به شماره 3504 جزو آثار ملی به ثبت رسيده است .

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزادگان هفت تن (ع)

 

 

 

 

بنای بقعه به صورت منفرد ،بر روی صفه ای و در دامنه صخره ای در دهستان چندار روستای آجين دوجين قرار گرفته و گورستانی در اطراف آن وجود دارد و حسينيه جديد الاحداثی در دامنه مقابل آن بنا گرديده است.بنا از داخل ،هشت وجهی و از بيرون چهار گوش است و دارای گنبدرک ،

تک پوش و بسيار زيباست . بنا با لاشه سنگ ساخته شده و به هيچ وجه تراش داده نشده است و صندوقی بدون نقشه و کتيبه بر روی مقبره قرار دارد.سطح خارجی گنبد با سيمان سفيد اندود شده و در داخل بنا با قشری از گچ پوشيده شده ،بنا فاقد الحاقات جانبی است .اين بقعه دارای امکانات رفاهی اوليه و آب و برق است .

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع)

 

 

 

 

اين امامزاده در روستای عرب آباد کوه دهستان هيو ،در منطقه کوهپايه ای بسيار سرسبز و خوش آب و هوا واقع شده است .

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده يوسف (ع)

 

 

 

 

نسب ايشان به امام موسی کاظم (ع) می رسد.اين امامزاده در منطقه کوهپايه ای در روستا وشگين قرار دارد .بنا فاقد گلدسته و الحاقات جانبی است و گنبد آن مورد مرمت و باز سازی قرار گرفته است .جرزهای بقعه از سيمان سفيد و داخل آن گچ کاری شده و ضريح آن چوبی است .و اين امامزاده جزو آثار تاريخی به ثبت رسيده است .گورستان عمومی در بخشی از محوطه آن قرار گرفته و بنای امامزاده دارای تسهيلات اوليه از جمله آب و برق است .

 

 

 

 

 

 

بقعه متبرکه امامزاده يحيی (ع)

 

 

 

 

وی از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) است.اين امامزاده در جوار امامزاده سکينه در روستای دوز عنبر و در محلی مرتفع قرار دارد.در جنب آن مسجدی دارای شبستان احداث گرديده است .اين امامزاده دارای بناهای الحاقی ديگر چون کتابخانه و محوطه جهت رفاه زائران و امکانات اوليه است. اين بنا فاقد گلدسته ،و دارای گنبدی است که جزو آثار تاريخی به ثبت رسيده است .داخل حرم دارای گچ کاری و نقاشيهای سنتی است.

قبرستانی نيز جنب اين امامزاده قرار دارد و بنای مزبور در زمان صفويه احداث شده است .

 

پ.ن: این نوشتار ممکن است دارای اشکالاتی باشد در صورت مشاهده حتماً خبر بدید

 

منبع:emamzadeha.blogfa.com

نوشتن دیدگاه

از پرداختن به مسائل سیاسی خوداری کنید توهین به سایرین به هر نحو برخورد خواهد شد


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصویر تصادفی