فشند

پرینت

روستای فشند "پشند"

نوشته شده توسط جواد مفاخری.

فَشَند یا پَشَند نام روستایی است در ۷۵ کیلومتری غرب تهران که در شمال هشتگرد واقع شده‌است. این روستا از نظر حوضهٔ آبریز کوهستانی و دشتهای آبرفتیِ رودخانه‌ای از بزرگ‌ترین روستاهای ایران است.

 

تصویر تصادفی