زندگی نامه و مشخصات شهید گودرز مفاخری

گودرز مفاخری
1366/11/1
1344/8/3
ماووت
تصویر شهید گودرز مفاخری

زندگی نامه گودرز مفاخری

گودرز مفاخري در سال 1344 در خانواده‌ي مذهبي و در روستاي آردهه متولد شد. دوران کودکي و تحصيلات ابتدايي را در همان روستا گذراند و با مشکلات بسيار توانست مدرک ديپلم خود را دريافت نمايد.
او در همين دوران وارد تربيت معلم شد، اما آغاز جنگ تحميلي او را به جبهه‌هاي حق عليه باطل کشاند. او سرانجام در روز اول بهمن ماه سال 1366 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

وصیت نامه گودرز مفاخری

«پدر و مادرم، مبادا در شهادتم گريه کنيد و موجبات شادي دشمن را فراهم کنيد و اين را بدانيد شهادت فيض عظيم و رسيدن به آن بسي مشکل است».

شهدای همنام و مشابه با شهید گودرز مفاخری


تصویر تصادفی